Marela Bajić Čivgin

Marela Bajić Čivgin rođena je 16. rujna 1976. u Metkoviću.


U Pločama pohađa Srednju školu fra Andrije Kačića Miošića prema nastavnom planu i programu opće gimnazije. Akademsko obrazovanje nastavlja na Hrvatskim studijima pri Sveučilištu u Zagrebu te 2001. godine stječe titulu profesorice filozofije i hrvatske kulture. Paralelno upisuje studij Novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti na istom sveučilištu te 2004. godine stječe titulu novinarke.


Marela Bajić Čivgin radno iskustvo započinje 2003. godine kao voditeljica ureda u tvrtki Eko media d.o.o. za outdoor oglašavanje gdje organizira i vodi sve aspekte opće koordinacije ureda. Nakon toga, od 2005. do 2007. godine, vodi media buying, press clipping i studijska putovanja novinara za ključne kupce u agenciji za tržišno komuniciranje Formica d.o.o. Tijekom 2007. i 2008. godine radi kao voditeljica marketinga u tvrtkama Gramat. d.d. i Magma d.d. u kojima upravlja svim poslovnim procesima u području marketinga na domaćem i inozemnom tržištu.


Godine 2008. postaje suradnicom u javnoj zdravstvenoj ustanovi – Imunološkom zavodu. Kroz idućih sedam godina obavlja poslove marketinga i grafičke pripreme za vanjsko opremanje lijekova te poslove odnosa s javnošću koji uključuju izradu priopćenja za medije i demantija te media monitoring.


Marela Bajić Čivgin 2015. godine proširuje svoje djelovanje unutar Imunološkog zavoda tako što postaje stručnom suradnicom za poslove marketinga. Njezino djelovanje uključuje istraživanje planova i potreba tržišta za imunološkim lijekovima te obavljanje najsloženijih poslova marketinga. Do danas unutar Zavoda samostalno obavlja poslove računalne grafičke obrade i priprema materijale za tisak za prezentaciju ustanove prema poslovnim partnerima i kupcima. Baci se i grafičkom obradom i pripremom za tisak sekundarne ambalaže za proizvode Zavoda te dizajnira i održava mrežne stranice ustanove.


Dodatno, Marela Bajić Čivgin zapisničarka je sjednica Upravnog vijeća, članica Etičkog povjerenstva, koordinatorica za ustroj arhiva i službenica za informiranje Imunološkog zavoda.


Svoje profesionalno znanje širi sudjelujući na stručnim usavršavanjima i seminarima:


  • tražilica propisa CADIAL u Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu,

  • prevencija i suzbijanje korupcije, pravo na pristup informacijama, ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci u Državnoj školi za javnu upravu u Zagrebu,

  • uredsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu,

  • evidentiranje zahtjeva u službeni upisnik, godišnje savjetovanje službenika za informiranje te poslovna, profesionalna i porezna tajna u Uredu povjerenika za informiranje u Zagrebu,

  • pristup informacijama od javnog značaja i postupanje s arhivskim gradivom u konvencionalnom i digitalnom obliku pod organizacijom tvrtke M.B. Seminar d.o.o. u Zagrebu.


Marela Bajić Čivgin je supruga i majka troje djece. Posjeduje vozačku dozvolu B kategorije i služi se engleskim jezikom u govoru i pismu. U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem, plivanjem, fotografijom i ukrasnim vrtlarstvom.


Join