Actividades de Ritmo y Percusión

Ritmo con palillos

A dos voces

Tresillos, semicorcheas..

Lectura rítmica

Percusión corporal

Join